011 8230219
ekoengineering@yahoo.com

O nama

Kompanija Eko Engeenering 2000 osnovana je 2010.god. kao porodična firma sa skromnim proizvodnim programom. Prva organizacija firme je bila ZR (zanatska radnja) kao dopunska delatnost sa dosta terenskog rada i bez poslovnog prostora. 2003. godine organizacija firme je ZTR(zanatsko trgovinska radnja) gde se delatnost proširuje i na trgovinu. U tom period se počinju osvajati novi proizvodi i kreće se u iznajmljivanje poslovnih prostora da bi se zadati ciljevi mogli ostvariti. U tom period se počinju osvajati novi proizvodi i kreće se u iznajmljivanje poslovnih prostora da bi se zadati ciljevi mogli ostvariti. Firma se razvija, širi svoj proizvodni program usklađujući svoje proizvode sa svetskim standardima. Rukovodstvo firme se sve više okreće ka ekologiji i izradi proizvoda koji služe kao sredstvo za očuvanje životne sredine.

Misija

Naša misija i vizija razvoja opisuju ono što mi jesmo i što želimo da postignemo, to jest standarde kojima merimo naše odluke i akcije. Misija i vizija oslikavaju svrhu postojanja naše kompanije na putu ka jedinstvenom cilju: nepostojanje granica u zadovoljenju zahteva, potreba i očekivanja naših potrošača kroz neprekidno unapređenje kvaliteta našeg proizvodnog programa.

Vizija

Naš posao je da razumemo i pratimo potrebe naših kupaca, i da uvek zadovoljimo njihova očekivanja kroz raznovrsnu ponudu kvalitetnih proizvoda. Znanje i tehnologija, posvećenost kupcima i potrošačima, i kontinuirano ulaganje su osnove na kojima gradimo poverenje i jačamo našu poziciju.

Težimo

- Da povećamo zadovoljstvo naših kupaca i potrošača slušajući i odgovarajući na njihove potrebe,

- Da proizvodimo bezbedne proizvode visokog kvaliteta,

-Da obezbedimo atraktivne mogućnosti za rad za sve zaposlene posvecene svom poslu,

- Da zaštitimo životnu sredinu i smanjimo potrošnju svih prirodnih resursa koje koristimo

- Da uspostavimo i razvijamo partnerske odnose sa dobavljačima

- Da - razvijajući svest, obučenost, kompetentnost i znanja zaposlenih - neprekidno poboljšavamo efektivnost i efikasnost naših procesa