011 8230219
ekoengineering@yahoo.com
Kablovska glava KGTU-10

Kablovska glava KGTu - 10kV primenjuje se kod unutrašnje montaže za završavanje energetskih trožilnih kablova sa izolacijom od impregnisanog papira, sa bakarnim ili aluminijumskim provodnicima, nazivnog napona 10 kV. Koristi se za okrugli provodnik do 300 mm², a za sektorski do 240 mm². Kablovska glava omogućuje vizuelnu kontrolu nivoa uljne mase. Učvršćenje na konzolu vrši se pomoću dvodelne obujmice sa dva zavrtnja M8. Montaža kablovske glave je brza i jednostavna bez upotrebe specijalnog alata. Pravilno montirana kablovska glava osigurava trajan i siguran pogon. Montažu treba izvesti prema montažnom uputstvu proizvođača.