011 8230219
ekoengineering@yahoo.com
Bimetalni svornjak

• Materijal: Aluminijum 99.5%, Elektrolitički bakar

• Površina: Hemijski pasivizirana (na poseban zahtev galvanski kalaisana)

•Namena: Koristi se za srednji i niski napon

• Presovanje: Duboko utiskivanje u zatvorenoj matrici (SIMEL)