011 8230219
ekoengineering@yahoo.com
Bimetalne čaure

• Materijal: Aluminijum 99.5%, Elektrolitički bakar

• Površina: Hemijski pasivizirana (na poseban zahtev elektro kalaisana)

• Namena: Koristi se za nenapregnute spojeve napona 10-35kV

• Presovanje: Šestougaono