011 8230219
ekoengineering@yahoo.com
Aluminijumska čaura po Simelu

PO SIMELU (SA PREGRADOM)

• Materijal: Aluminijum 99,5%

• Površina: Hemijski pasivizirana

• Namena: Koristi se za nenapregnute veze niskog i srednjeg napona

• Presovanje: Dubokim utiskivanjem u zatvorenoj matrici