011 8230219
ekoengineering@yahoo.com
Aluminijumska čaura sa zavrtnjima

Spojne čaure se koriste za spajanje Al i Cu provodnika srednjeg napona do 36kV